Maria Gustin Bergström

Maria Gustin Bergström

Tomas Sjödin säger om Maria: "Med denna inspelning befäster Maria Gustin Bergström sin ställning som en av de viktigaste kristna sång- och psalmskaparna i Sverige nu" Maria är född i Stockholm i början av 70-talet och sjöng tidigt i kör i Filadelfiakyrkan i Stockholm, bland annat i kören Voice som medverkade i den första musikalen med Psaltis i Sverige, "Vilket liv" som finns på LP. Genom olika vägar så började en längtan att skriva egen musik växa fram, och 1998 skrev Maria en julmusikal som fick namnet "Kärlekens väg". Under denna tid började hon sjunga allt mer, bland annat på Teamevangelisations veckokampanjer och Hönökonferensens nattmöten. 2008 kom hennes första soloskiva "Solregn" (David Media) ut, och i november 2008 fick hon det 10-årsjubilerande Utbultstipendiet med motiveringen: "Djupt rotad i svensk musiktradition visar Maria Gustin Bergström att hon besitter det som i alla tider varit erkända psalmförfattares signum - förmågan att med helighet som fokus, trovärdigt förmedla människors glädje, förtröstan och längtan efter Gud." Maria är ute kontinuerligt och har konserter, ofta tillsammans med lokala körer, med sin make Mikael Bergström på piano och/eller delar av/hela bandet. Hon har medverkat i tv-gudstjänster, gjort morgonandakter i Sveriges Radio, skrivit i tidningen Sändaren samt sjungit på Hönökonferensens kvällsmöten sommaren 2013.