Maria Gustin Bergström kommer!

Maria har blivit fast inventarie på Skärgårdssång. Vid sidan av att ge oss underbar musik har hon också varit en av dom konferencierer som har bundit ihop programmet. 

Tomas Sjödin säger om Marias CD-inspelning: "Med denna inspelning befäster Maria Gustin Bergström sin ställning som en av de viktigaste kristna sång- och psalmskaparna i Sverige nu

"Du bär mig:
https://www.youtube.com/watch?v=E3Dx5t0RR6I